Coraz więcej osób decyduje się na zorganizowanie swojego biura w domu. Rozwiązanie to może być nie tylko bardzo wygodne, ale również korzystne w pod względem finansowym. Nie musimy w ten sposób wynajmować dodatkowej przestrzeni biurowej. Odpadają koszty związane z dojazdem do miejsca pracy. Istnieje jeszcze jeden plus. Pewną część wydatków mieszkaniowych możemy wliczyć w koszty. Tak jest na przykład z remontem pomieszczeń, które chcemy przeznaczyć na domowe biuro. Chodzi oczywiście tylko o tę przestrzeń, która faktycznie wykorzystywana będzie w ramach prowadzonej działalności.

Zgodnie z ustawą o PIT przedsiębiorca może obciążyć koszty uzyskania przychodów wydatkami, które poniósł on na remont budynków czy lokali przeznaczonych pod prowadzoną działalność gospodarczą. Wystarczy, że takie wydatki będą zgodne z definicją kosztu firmowego, a możemy obniżyć swoje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Wydatki muszą być oczywiście odpowiednio udokumentowane.

W jaki sposób dokonać wydzielenia pomieszczeń przeznaczonych na działalność? Dobrym rozwiązaniem jest sporządzenie odpowiedniego oświadczenia, w treści którego przeznaczamy konkretne pomieszczenia w naszym domu do wykorzystywania wyłącznie w ramach prowadzonej działalności. Oświadczenie powinno być napisane własnoręcznie i złożone w urzędzie gminy. Chociaż wielu przedsiębiorców ogranicza się jedynie do tego kroku, można również na zewnętrznej ścianie budynku umieścić szyld, który będzie informował, że w tym miejscu znajduje się siedziba firmy.

Czy musimy obawiać się w tej sytuacji kontroli Urzędu Skarbowego? Niezłożenie oświadczenia w gminie nie powinno narazić nas na nieprzyjemności. Jednak w przypadku, gdy do kosztów zaliczyliśmy remont całego domu, a tylko jedno pomieszczenie wykorzystujemy do prowadzenia działalności, możemy być przez fiskus ścigani.

Dosyć istotny okazuje się również zakres prac remontowych. Remont zgodnie z definicją Ustawy Prawo Budowlane oznacza odtworzenie stanu pierwotnego, z tym, że dopuszcza się zastosowanie materiałów innych, niż użyte przy stanie pierwotnym. Mówiąc o remoncie, powinniśmy, więc mieć na myśli czynności związane z przywróceniem początkowego stanu technicznego i użytkowego nieruchomości, a więc również wymianę zużytych części zamiennych. Remont nie powinien natomiast zmieniać charakteru oraz funkcji i cech użytkowych wnętrz. Zgodnie z tą definicją wiele czynności, które w powszechnym rozumieniu są remontem fiskus może po prostu zakwestionować. Dla przykładu za remont możemy uznać wymianę nieszczelnych już okien, natomiast nie zaliczymy do prac remontowych montaż okien, których wcześniej w pomieszczeniu nie było. 

 

Categories:

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *